Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turvakenkakauppa.com / Desnec Ky
Kissankulma 2
90440 Kempele

2. Rekisteriasioissa palvelevat yhteystiedot

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@turvakenkakauppa.com

 

3. Rekisterin nimi

Turvakenkakauppa.com – asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään verkkokaupan ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä palvelun sisäiseen suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin.

Turvakenkakaupalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tiedot antanut käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin kerätään rekisteröityyn liittyviä tietoja:
– perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet)
– yhteystiedot (kuten osoite, puhelin ja sähköposti)
– tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä tilausten peruutukset ja palautukset)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot rekisteröidystä kerätään verkkokaupan kautta joko lomakkeilla häneltä itseltään tai verkkokaupassa asioimisesta automaattisesti syntyvästä datasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sekä viranomaisten määräysten sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei pidetä. Mikäli kuitenkin väliaikaisesti manuaalista aineistoa syntyy, säilytetään ne lukituissa tiloissa tuhoamiseen asti.

Sähköinen aineisto on suojattu yleisesti hyväksyttävin ja vähintään kohtuullisin teknisin keinoin. Aineistoon pääsee käsiksi vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu, ja käyttöä valvotaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
Turvakenkakauppa saa periä tietojen antamisesta aiheutuvasta työstä kohtuullisen korvauksen rekisteröidyn käyttäessä tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainenoikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
 
Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.
 

11. Evästeet

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Verkkosivustollamme on käytössä Google Analytics.